Zapisz się do newslettera

Zyskaj więcej
i ciesz się drukiem najwyższej jakości

Uwaga: wyrażenie ostatniej ze zgód dot. urządzenia końcowego jest niezbędne, abyśmy mogli wysyłać do Państwa informacje drogą elektroniczną na e-mail.

Newsletter

zapisz się

Blog

Bezpieczna utylizacja – jak pozbywać się odpadów we właściwy sposób?

14-03-2023

Każda osoba i każda firma, niezależnie od branży, produkuje odpady. Odpowiedzialne jednostki utylizują odpady w sposób właściwy, mając na względzie bezpieczeństwo środowiska, zdrowie ludzi i maksymalizację tempa rozkładu.

Choć z tego jak ważna jest odpowiedzialność za swoje śmieci zdaliśmy sobie sprawę dopiero w momencie, gdy w wielu krajach zaczęło brakować miejsca na szkodliwe składowiska, jednak zmiany lepiej wdrażać późno niż wcale.

Efektywne gospodarowanie odpadami nie tylko ogranicza szkody dla środowiska i zapewnia bezpieczeństwo ludziom, ale i przynosi wiele dodatkowych korzyści.

Korzyści płynące z bezpiecznej utylizacji

Gospodarowanie odpadami to nie tylko regulacje prawne, ale wpływ działań każdego z nas -od pojedynczych osób, które wyrzucają odpady do odpowiednich pojemników, po duże korporacje, które utylizują odpady w sposób etyczny i zrównoważony. Można wymieniać wiele zalet płynących z właściwego gospodarowania odpadami, a poniższe przykłady to tylko kilka z nich.

  1. Bezpieczna utylizacja chroni środowisko, ludzi i zwierzęta przed zanieczyszczeniem i skażeniem.
  2. Recykling chroni zasoby naturalne i zmniejsza zapotrzebowanie na energię, która obecnie jest pozyskiwana ze spalania węgla.
  3. Poszukiwanie alternatyw często skutkuje wprowadzaniem innowacji, które stanowią przewagi rynkowe firmy.
  4. Zielone strategie są atutem firm odpowiedzialnych i szanujących swoich świadomych odbiorców, podczas gdy niespełnianie obietnic środowiskowych staje się poważnym wizerunkowym faux pas.
  5. Branża gospodarowania odpadami generuje nowe możliwości zatrudnienia, a skup materiałów do recyklingu może generować oszczędności w firmach.

Innymi słowy, odpowiedzialność za odpady staje się cechą, która charakteryzuje jednostki racjonalne i idące z duchem czasu, czyli wychodzące naprzeciw potrzebom zmieniającego się świata.

Jak prowadzić bezpieczną utylizację?

Wieki temu odpady były w sposób prymitywny zakopywane w ziemi. Populacja ludzi nie była tak duża jak dziś, a odpadów było znacznie mniej.. W obecnych czasach, choć jest nas znacznie więcej, a nasze odpady rozkładają się od kilkuset (plastik) do kilku tysięcy lat (szkło), stosowane przez nas składowanie niewiele różni się od starodawnej metody utylizacji.

Ponowne użytkowanie i recykling to póki co najlepszy sposób, jaki mamy, by ograniczać szkodliwe skutki produkcji dużych ilości odpadów. Każda decyzja, która sprawia, że odpad nie trafia na składowisko, ani nie jest spalany, ma duże znaczenie. Tym bardziej, że w ten sposób oszczędzamy też zasoby naturalne. Wiele surowców, w tym szkło czy papier, można przetwarzać praktycznie w nieskończoność.

Recykling odpadów z tworzyw sztucznych

W przypadku tworzyw sztucznych najlepiej w pierwszej kolejności zastosować politykę zapobiegania powstawaniu odpadów. Konieczne jest zmniejszenie ilości wytwarzania odpadów w plastiku, ponieważ – jak informuje Greenpeace - zaledwie 9% plastiku w skali globalnej zostaje poddane recyklingowi. Nawet kraje najbardziej rozwinięte nie przekraczają wyniku 50%, co sprawia, że znaczna część używanych przez nas opakowań trafia na wysypiska, do spalenia albo do mórz i oceanów.

Choć nie każdy z nas zastanawia się nad tym na co dzień, serwis monitorowania środowiska morskiego Copernicus informuje, że co roku w oceanach ląduje 8 milionów ton odpadów plastikowych. Plastik jest w głębinach oceanicznych, na dzikich wyspach i na arktycznym lodzie. Powstający podczas rozkładu mikroplastik jest praktycznie niemożliwy do usunięcia z wód i gleb.

Recykling urządzeń elektronicznych

Elektroodpady, czyli wszelkie urządzenia wymagające prądu, baterii i pól elektromagnetycznych, to kolejna zmora naszych czasów. Sprzęty elektroniczne zawierają wiele toksycznych substancji, takich jak kadm, arsen, ołów, rtęć , chrom i związki bromu. Nie trzeba chyba tłumaczyć jak negatywny wpływ mają na środowisko, ale warto zaznaczyć, że odpowiadają także za niektóre schorzenia na tle zdrowotnym.

Jednocześnie elektroodpady zawierają m.in. metale szlachetne, które można odzyskać, oszczędzając ograniczone zasoby naszej planety. Recykling urządzeń elektronicznych prowadzą wyspecjalizowane firmy, a także dostawcy sprzętu. Prowadzone są też specjalne punkty zbiórek tego typu urządzeń, a odbiór zawsze odbywa się bezpłatnie.

Bezpieczna utylizacja tonerów i tuszy

Nieprawidłowa utylizacja może sprawiać, że używane w każdym biurze i większości domów, tonery oraz tusze do drukarek będą negatywnie wpływać na nasze środowisko. Wielu odpowiedzialnych producentów tuszów i tonerów oferuje jednak coraz łatwiejsze sposoby zwrotu zużytych produktów i poddaje je recyklingowi.

Marka Activejet dołącza do wybranych tuszów specjalną kopertę, w której można bezpłatnie odesłać puste pojemniki. Następnie pojemniki te podlegają procesowi regeneracji, co pozwala oszczędzić nie tylko surowce, ale i do 50% energii produkcyjnej.

Odpady z gospodarstw domowych – co Ty możesz zrobić?

Choć większość z nas wie jak prawidłowo segregować odpady, niektóre produkty są bardziej problematyczne. I mamy tu na myśli nie tylko urządzenia elektroniczne, które łatwo oddać producentowi lub uprawnionej firmie, ale dużo innych rodzajów odpadów, których właściwy sposób utylizacji nie jest już tak oczywisty.

Tu z pomocą przychodzi PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Każdy tego typu punkt przyjmuje takie odpady jak przeterminowane leki, wszelkiego rodzaju odpady wielkogabarytowe i poremontowe (w tym także gruz i beton), zużyte opony, przeterminowane gaśnice samochodowe, baterie i akumulatory, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, rozpuszczalniki, oleje spożywcze i silnikowe, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, szkło okienne, drzwiowe i lustra, odpady metali, w tym elementy rowerów, wieszaki, klamki, odzież i tekstylia, świetlówki, termometry rtęciowe, farby, kleje, elementy drewniane, a także wszelkie elektrośmieci, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz odpady tworzyw sztucznych typu wiadra, zabawki.

Postępujące technologie recyklingu umożliwiają odzyskiwanie surowców nie tylko z plastiku, szkła czy papieru. Nawet olej spożywczy może obecnie posłużyć za surowiec do produkcji paliwa – wykorzystuje się go jako komponent do produkcji ekodiesla albo do celów opałowych.

Bardzo dobrym materiałem do recyklingu są też baterie. Nawet 90% komponentów baterii można poddać recyklingowi, co oznacza, że zwracając je do odpowiedniego punktu możemy w dużym stopniu oszczędzać i środowisko i zasoby naturalne.

Każda mała zmiana, jak choćby korzystanie z dzbanka filtrującego ma pozytywny wpływ na środowisko. Im więcej jednostek będzie miało na względzie dobrobyt planety i nasz własny, tym szybciej uda nam się zapanować nad śmieciowym chaosem, który tworzymy od dziesięcioleci.