Serwis

Gwarancja Jakości

Doświadczenie oraz olbrzymie zaawansowanie technologiczne przy produkcji przynosi wspaniałe rezultaty przy osiąganiu wysokiej jakości naszych produktów potwierdzone najwyższymi ocenami przez niezależne media i ekspertów.

Warunki Gwarancji

 1. Materiały eksploatacyjne Activejet objęte są 5-letnim okresem gwarancji od daty zakupu lub do wyczerpania się środka barwiącego.
 2. W celu zareklamowania produktu należy zgłosić się do miejsca gdzie towar został zakupiony wraz z dowodem zakupu oraz wydrukiem próbnym (jeżeli istnieje możliwość techniczna).
 3. Reklamowane produkty nie mogą być wyeksploatowane powyżej 80%.
 4. W przypadku odmowy naprawy gwarancyjnej przez producenta urządzenia, związanej z użytkowaniem materiałów eksploatacyjnych Activejet, producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany sprzętu na swój koszt.
 5. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych.
 6. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Drogi użytkowniku zwróć uwagę na to, że kaseta z tuszem lub z tonerem laserowym jest jedną z kilku części składowych Twojej drukarki, które mają bezpośredni wpływ na jakość otrzymywanych wydruków. W związku z powyższym należy szczególnie przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji odpowiednich dla danego urządzenia.

Dotyczy to głownie okresowego czyszczenia, wymiany podzespołów takich jak: bęben, developer, utrwalacz, głowica, rolki wg zaleceń producenta drukarki. Regularny serwis ma ogromny wpływ na poprawność otrzymywanych wydruków i powinien być wykonywany w odpowiednim czasie. Aby uniknąć pogorszenia jakości wydruków lub awarii drukarki należy zwrócić szczególną uwagę na żywotność poszczególnych, wyżej wymienionych części drukarki. Brak wykonywania odpowiedniego serwisowania urządzenia i zawartych w nim podzespołów może powodować:

 • brudzenie stron
 • wysypywanie proszku
 • blade lub ciemne wydruki
 • głośną pracę urządzenia
 • braki na wydrukach
 • pionowe lub poziome linie/pasy
 • zacinanie kartek
 1. Brak serwisu powyższych komponentów i możliwa słaba jakość otrzymywanych wydruków bardzo często nie jest związana z jakością tonera czy tuszu
 2. Wobec powyższego zaleca się:
 • serwis i konserwację drukarki na gwarancji wg zaleceń producenta drukarki
 • konserwację wymianę podzespołów drukarki w tym m.in.: bęben światłoczuły OPC/developer wg zaleceń producenta drukarki
 • toner laserowy marki Activejet podlega gwarancji producenta Action

* Wszystkie powyższe informacje są jedynie przykładem, a opisane części mogą nie występować w Twoim urządzeniu i żeby dokładnie to zweryfikować należy przeczytać instrukcję obsługi danego urządzenia.

 1. Oświetlenie marki Activejet udziela gwarancji na sprzedawane produkty na okres:
  • źródła światła LED; 3 lata
  • lampki biurkowe LED; 3 lata
  • taśmy LED; 3 lata
  • świetlówki kompaktowe; 2 lata
  • halogeny; 1 rok
  • kinkiety; 2 lata
  • oświetlenie podszafkowe; 3 lata
  Okres gwarancji liczymy od daty zakupu produktu.
 2. W celu zareklamowania produktu należy zgłosić się do miejsca gdzie towar został zakupiony wraz z dowodem zakupu
 3. Gwarancja obowiązuje jedynie wtedy gdy produkty zostały zainstalowane w sposób właściwy i używane zgodnie z ich przeznaczeniem
 4. Uszkodzenia mechaniczne nie są podstawą do złożenia reklamacji i nie będą rozpatrywane
 5. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
 6. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
 7. Zużyte świetlówki i inny sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych należy każdorazowo oddawać do wyznaczonych w tym celu punktów zbierania zużytego sprzętu. Osoby niestosujące się do powyższego zalecenia podlegają karze na mocy art.73 i 74 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r (Dz.U.05.180.1495)
 8. Kupujący traci warunki gwarancyjne jeśli instalacja nie posiada na stałe wbudowanego zabezpieczenie przeciążeniowego
 9. Gwarancji nie podlega naturalnie zużycie produktów odbarwienia, matowienie powłoki, inne uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi

Postępowanie przy przypadkowym rozbiciu źródła światła zawierającego rtęć

Zasilacze awaryjne

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcąc maksymalnie uprościć procedury związane z obsługa techniczną i serwisem, wprowadziliśmy specjalny sposób realizacji serwisu zasilaczy awaryjnych Activejet.

Ten nowy znacznie wygodniejszy dla Państwa sposób postępowania w wypadku ewentualnych problemów mogących wystąpić podczas użytkowania zasilaczy awaryjnych Activejet - to usługa "DOOR to DOOR". Dzięki nowemu rozwiązaniu jesteśmy teraz bliżej Państwa!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcąc maksymalnie uprościć procedury związane z obsługą techniczną i serwisem, wprowadziliśmy specjalny sposób realizacji serwisu zasilaczy awaryjnych Activejet. Ten nowy znacznie wygodniejszy dla Państwa sposób postępowania w wypadku ewentualnych problemów mogących wystąpić podczas użytkowania zasilaczy awaryjnych ActiveJet - to usługa „DOOR to DOOR”. Dzięki nowemu rozwiązaniu jesteśmy teraz bliżej Państwa! Szybciej i dokładniej możemy odpowiadać na Państwa pytania i wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z użytkowaniem zasilaczy awaryjnych Activejet. Produkty UPS Activejet objęte są dwuletnią gwarancją. Gwarancja na baterie wewnątrz zasilacza UPS wynosi 1 rok od daty sprzedaży urządzenia.

W przypadku zauważenia ewentualnych nieprawidłowości w działaniu urządzenia prosimy o:

 1. Dokładne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Instrukcją Obsługi Zasilacza Awaryjnego Activejet i na karcie gwarancyjnej, które dołączone są do każdego urządzenia oraz wykonania wszystkich czynności zgodnie z zaleceniami instrukcji oraz ponownego sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia.
 2. W przypadku dalszego występowania nieprawidłowości w pracy urządzenia prosimy o skontaktowanie się z Ogólnopolskim Centrum Serwisu Activejet, które jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 i dokładne wyjaśnienie pracownikowi serwisu występujących problemów.
 3. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez pracownika serwisu pytania otrzymacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące dalszego sposobu postępowania.
 4. Gdyby pomimo udzielonych przez pracownika serwisu informacji i zaleceń urządzenie w dalszym ciągu nie działało prawidłowo pracownik serwisu umówi się na odbiór urządzenia bezpośrednio od Państwa przez skierowanego przez Centrum Serwisu Activejet kuriera. Termin odbioru urządzenia będzie z Państwem ustalony wcześniej.
 5. PROSIMY O WYPEŁNIENIE SPECJALNEGO
  FORMULARZA DOSTĘPNEGO NA TEJ STRONIE

 6. Kurier odbierze od Państwa urządzenie i dostarczy go do Centrum Serwisu ActiveJet.
 7. Po ustaleniu faktycznych przyczyn wadliwej pracy urządzenia i usunięciu ewentualnych usterek Centrum Serwisu ActiveJet odeśle urządzenie do Państwa.

Informacja techniczna i serwis:

Link do pdf`a z adresem
Centrum Serwisu UPS ActiveJet:
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław
Telefon: +48 693 291 239
e-mail: serwis@activejet.pl

Formularz kontaktowy dla UPS

Warunki Gwarancji

 1. Akcesoria elektroniczne Activejet objęte są 2-letnim okresem gwarancji od daty zakupu
 2. W celu zareklamowania produktu należy zgłosić się do miejsca gdzie towar został zakupiony wraz z dowodem zakupu
 3. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
 4. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego