Certyfikaty i testy

2008 - Test tuszów w IPL/RIT

2008 - Test tuszów w IPL/RIT

RIT to ciesząca się międzynarodowym uznaniem politechnika o tradycji badań sięgającej roku 1829.

Imaging Products Laboratory (IPL, Laboratorium Produktów do Przetwarzania Obrazu) to instytucja utworzona w celu opracowywania, oceny i stosowania wydajnych kosztowo, innowacyjnych technologii przetwarzania obrazu.

Laboratorium IPL dysponuje komorami o kontrolowanych warunkach środowiskowych: widmo UV uzyskane dzięki ksenonowym, lampom łukowym, ozon, temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne. Pomiar jakości wydruku jest mierzony za pomocą specjalnego systemu, a atrament jest analizowany pod względem właściwości Fizykochemicznych.